sol2.jpg Your Company

Start Anhöriggrupper Medlem Föreläsningar Kontakt Länkar
Verksamhet Styrelsen

 

Demensföreningen är en ideell förening som arbetar för att:

bild-till-vaelkomstbrevet.jpg
  • bevaka de demenssjukas och de anhörigas rättigheter
  • de demenssjuka ska få en god omvårdnad och ett värdigt liv
  • samhället ska ge ett bättre stöd till de demenssjuka och deras anhöriga
  • alla kategorier av personal som arbetar inom demensvården ska ha en adekvat utbildning och handledning.


Aktuell information

Hoppas att året börjat bra och att det så förblir.

Precis som tidigare år har vi under våren planerat in 4 föreläsningstillfällen och anhöriggrupper.

Medlemsmöte och utflykt finns också med i planeringen precis som tidigare år. I år har vi planerat en guidad tur i Kungsträdgården med guiden Eva Palmqvist söndagen den 19 maj kl. 13.00. Ni kan redan nu ringa/maila och meddela intresse. Mer information kommer senare.

Årsmötet 2019

Skriv redan nu in vårt kommande årsmöte som är den 20 mars kl. 16.00.

Kallelse till årsmöte

Varmt välkomna att höra av er på telefon, via epost eller genom besök i vår lokal på Bolinders plan 1, på vardagar mellan kl.  10.30 - 12.30.

Med vänlig hälsning

Siv Bringetun

Ordförande


 

Demensföreningen Stockhom är ansluten till :

Demensförbundet i Sverige med 120 lokalavdelningar över hela landet och

även medlem i Alzheimer Europé.

Vill du stödja Demensföreningens arbete, tar vi gärna emot gåvor

plusgiro 17 46 48 - 6