sol2.jpg Your Company

Start Anhöriggrupper Medlem Föreläsningar Demenslinjen Kontakt Butik Länkar
Verksamhet Rådgivning Styrelsen

 

Välkommen till Demensföreningen Stockholm

Vi kommer gärna ut och informerar mer om föreningen.


          Demensföreningen är en ideell förening som arbetar för att:

  • bevaka de demenssjukas och de anhörigas rättigheter
  • de demenssjuka ska få en god omvårdnad och ett värdigt liv
  • samhället ska ge ett bättre stöd till de demenssjuka och deras anhöriga
  • alla kategorier av personal som arbetar inom demensvården ska ha en adekvat utbildning och handledning .

 

Demensföreningen Stockhom är ansluten till :

Demensförbundet i Sverige med 130 lokalavdelningar över hela landet och

även medlem i Alzheimer Europé.

Vill du stödja Demensföreningens arbete, tar vi gärna emot gåvor

plusgiro 17 46 48 - 6