sol2.jpg Your Company

Start Anhöriggrupper Föreläsningar Demenslinjen Kontakt Butik Länkar Aktuellt
Verksamhet Rådgivning Styrelsen

 


          

Demensföreningen är en ideell förening som arbetar för att:

  • bevaka de demenssjukas och de anhörigas rättigheter
  • de demenssjuka ska få en god omvårdnad och ett värdigt liv
  • samhället ska ge ett bättre stöd till de demenssjuka och deras anhöriga
  • alla kategorier av personal som arbetar inom demensvården ska ha enadekvat utbildning och handledning .

                                                                                                     

 

Demensföreningen Stockhom är ansluten till :

Demensförbundet i Sverige med 130 lokalavdelningar över hela landet och

även medlem i Alzheimer Europé.

Vill du stödja Demensföreningens arbete, tar vi gärna emot gåvor

plusgiro 17 46 48 - 6