sol2.jpg Your Company

Start Anhöriggrupper Medlem Föreläsningar Kontakt Länkar

 

Anhöriggrupper

HÖSTEN 2019

Anhöriggrupperna startar i början på september.

Ni kan redan nu anmäla ert intresse. Skriv också vilken inriktning du vill delta i.

Antal grupper meddelas utifrån antal anmälda. Du kommer få besked i god tid om startdatum och vilken grupp du kommer tillhöra.

Grupperna riktar sig till:

Grupp 1:                                                                             Anhöriga/närstående till personer 65 år eller äldre med demenssjukdom. Dagtid: 11.00-13.00

Grupp 2:                                                                           Anhöriga/närstående till personer 65 eller äldre med demenssjukdom. Kvällstid: 18:00-20:00

Grupp 3:                                                                                 Anhöriga/närstående till personer under 65 år med demenssjukdom.
Kvällstid: 18:00-20:00

Syftet med dessa träffar är att ge anhöriga/närstående möjlighet att möta andra i samma situation, att utbyta erfarenheter och stödja varandra. Vi vill ge fördjupad kunskap om demenssjukdomar, om omvårdnad och bemötande av den sjuke samt information om vad samhället kan erbjuda i form av stöd och hjälp. Vi kommer att träffas sex gånger varannan tisdag eller onsdag på DemensFöreningens expedition, Bolinders plan 1, 1 tr ned i Serafens äldreboende.

Nya anhöriggrupper startar varje vår och höst.

 

Vill Du bli medlem:

Ring 08-658 61 11 eller 

Skicka mail till: info@demensforeningen-sthlm.com

Demensföreningen Stockholm     

Bolindersplan 1, 112 24 Stockholm                                                                           

Postgiro: 174648-6

Org.nr 802015-0531