Demensföreningen är en ideell förening som arbetar för att:

*    bevaka de demenssjukas och de anhörigas rättigheter

*    de demenssjuka ska få en god omvårdnad och ett värdigt liv

*    samhället ska ge ett bättre stöd till de demenssjuka och
     deras anhöriga

*    alla kategorier av personal som arbetar inom demensvården
     ska ha en adekvat utbildning och handledning


Demensföreningen i Stockholms Län är ansluten till Demensförbundet i Sverige, med 117 lokalavdelningar över hela landet, även medlem i Alzheimer Europé

Vill du stödja Demensföreningens arbete
tar vi gärna emot gåvor på plusgiro 17 46 48-6

Startsidan
RÅDGIVNING
VERKSAMHET-MÅL
BLI MEDLEM
BLI MEDLEM
AKTUELLT
BLI MEDLEM
BUTIKEN
STYRELSE
LITTERATUR-LÄNKAR

Demensföreningen i Stockholms län
Bolindersplan 1
112 24 Stockholm

Tel: 08 - 658 61 11
Tel tid
vardagar
kl. 10:30 - 12:30
e-post till:
Demensföreningen i Stockholms län

KALENDARIUM